Soldiers

Frans Löfgren Varnhem  Life Regiment Hussars
Johannes Löfgren Synnerby Västgöta regiment
Joh Hult Åker Jönköping's regiment